สถานีตำรวจภูธรโคกกลอย
ถวายพระพร
 •  พิธีมอบรางวัลครู D.A.R.E.
    รวมพลังครู D.A.R.E. สู่ภัยยาเสพติด ๒๕๕๘ ที่ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธร ๘
  เป็นพิธีมอบวุฒิบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติครูตำรวจ D.A.R.E.
  สำหรับ สภ.โคกกลอย มีครูได้รับรางวัล ๒ ท่าน คือ
     ร.ต.อ.ไพบูรณ์ ทองชั่ง
     ด.ต. มณีพัฒน์ หนูน้อย
   
  .:: อ่านต่อ
    โครงการส่งเสริมขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐%
    เป็นโครงการที่มีความมุ่งหวั่ง ว่าจะลดการเสียชีวิตจากการเกิดอบุัติเหตุ ทางการจราจร โดยให้ผู้ที่ไม่สวมหมวกกันน็อกหันมาสวมหมวกกันน็อกกันมากขึ้น
   
  .:: อ่านต่อ
   โครงการอบรมอาสาสมัครตำรวจบ้าน(อส.ตร.)และอาสาสมัครจราจร(อส.จร.)
    วันพุธที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนวัดไตรมารสถิตตั้งตรงจิตร ๑๑
  เป้นการอบรมอาสาสมัคร เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามมาตราฐานและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
   
  .::อ่านต่อ
   ชุดปฏิบัติการชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ ออกพบปะประชาชน
    เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประชาชนชุดมวลชนสัมพันธ์ได้ออกพบปะชาวบ้านและแสวงหาความรวมมือเพื่อการป้องกันและปราบปราม    ที ม. ๕ บ้านติเต ต.คลองเคียน อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงงา
   
  .::อ่านต่อ

 •  กิจกรรม ถือศิลกินเจโคกกลอย
    ทุกครั้งที่นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม จะต้องนำบัตรนักศึกษา เพื่อใช้ในการบันทึกข้อมูลทุกครั้ง    และให้หมั่นตรวจสอบการเข้าร่วมกิจกรรมของตนเอง
   
  .:: อ่านต่อ
   กิจกรรม ถือศิลกินเจโคกกลอย
    ทุกครั้งที่นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม จะต้องนำบัตรนักศึกษา เพื่อใช้ในการบันทึกข้อมูลทุกครั้ง    และให้หมั่นตรวจสอบการเข้าร่วมกิจกรรมของตนเอง
   
  .::อ่านต่อ
   กิจกรรม ถือศิลกินเจโคกกลอย
    ทุกครั้งที่นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม จะต้องนำบัตรนักศึกษา เพื่อใช้ในการบันทึกข้อมูลทุกครั้ง    และให้หมั่นตรวจสอบการเข้าร่วมกิจกรรมของตนเอง
   
  .::อ่านต่อ
   กิจกรรม ถือศิลกินเจโคกกลอย
    ทุกครั้งที่นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม จะต้องนำบัตรนักศึกษา เพื่อใช้ในการบันทึกข้อมูลทุกครั้ง    และให้หมั่นตรวจสอบการเข้าร่วมกิจกรรมของตนเอง
   
  .::อ่านต่อ

 •  กิจกรรม ถือศิลกินเจโคกกลอย
    ทุกครั้งที่นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม จะต้องนำบัตรนักศึกษา เพื่อใช้ในการบันทึกข้อมูลทุกครั้ง    และให้หมั่นตรวจสอบการเข้าร่วมกิจกรรมของตนเอง
   
  .:: อ่านต่อ
   กิจกรรม ถือศิลกินเจโคกกลอย
    ทุกครั้งที่นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม จะต้องนำบัตรนักศึกษา เพื่อใช้ในการบันทึกข้อมูลทุกครั้ง    และให้หมั่นตรวจสอบการเข้าร่วมกิจกรรมของตนเอง
   
  .::อ่านต่อ
   กิจกรรม ถือศิลกินเจโคกกลอย
    ทุกครั้งที่นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม จะต้องนำบัตรนักศึกษา เพื่อใช้ในการบันทึกข้อมูลทุกครั้ง    และให้หมั่นตรวจสอบการเข้าร่วมกิจกรรมของตนเอง
   
  .::อ่านต่อ
   กิจกรรม ถือศิลกินเจโคกกลอย
    ทุกครั้งที่นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม จะต้องนำบัตรนักศึกษา เพื่อใช้ในการบันทึกข้อมูลทุกครั้ง    และให้หมั่นตรวจสอบการเข้าร่วมกิจกรรมของตนเอง
   
  .::อ่านต่อ


พ.ต.อ.สถิตย์ พรมอุทัย


Copyright © 2015 Khokkloi Police Station | ติดต่อผู้ดูแลระบบš : 083-5299539